Dự án

Công trình biệt thự nhà vườn – Việt Trì, Hà Nội

Địa chỉ: P.Nông Trang – TP.Việt Trì, Hà Nội

Diện tích sàn : 540m2 ( 180m2 x 3 tầng )

Dịch vụ : Tư vấn Thiết kế Kiên trúc + Nội thất

Loại công trình: Biệt thự nhà vườn