Nhà ở liền kề

  • Công trình nhà phố, Từ Liêm- Hà Nội

  • Công trình nhà phố, Thanh Xuân – Hà Nội

  • Nhà Chị Lê Thị Thu Hà – Hà Đông, Hà Nội