Biệt thự nhà vườn

  • Công trình nhà ở liền kề – Phố Huế, Hà Nội

  • Công trình biệt thự nhà vườn – Việt Trì, Hà Nội