Sài Gòn Spa – Giang Văn Minh – Hà Nội

Description

Diện tích 888m²

Loại công trình: Nhà phố

Địa điểm: Giang Văn Minh – Ba Đình – Hà Nội

Dịch vụ: Thi công hoàn thiện công trình

Tình trạng: Đang trong giai đoạn thi công 2017

  • Categories : penthose - Nhà ở cao cấp

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án liên quan