Nhà anh Ngọc – Vũ Phạm Hàm – Hà Nội

Description

Diện tích 720m²

Loại công trình: Nhà phố

Địa điểm: Vũ Phạm Hàm – Cầu Giấy – Hà Nội

Dịch vụ: Tư vấn thiết kế Kiến trúc – Thi công hoàn thiện công trình

Tình trạng: Đang trong giai đoạn thi công 2017

  • Categories : penthose - Nhà ở cao cấp

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án liên quan