Nhà hàng Đại Lâm Mộc – 27 Lê Văn Lương

Description

Nhà Hàng Đại Lâm Mộc

CĐT : Công ty CP Mặt trời Nguyễn Ngô

Địa chỉ : Tầng 2 – 27 Lê Văn Lương – Hà Nội

DT: 300m3

Thời gian : 2017

 

 

  • Categories : Nhà hàng - Khách sạn- Spa

THÔNG TIN DỰ ÁN

Nhà Hàng Đại Lâm Mộc

CĐT : Công ty CP Mặt trời Nguyễn Ngô

Địa chỉ : Tầng 2 – 27 Lê Văn Lương – Hà Nội

DT: 300m3

Thời gian : 2017

 

 

Dự án liên quan