Nhà chú Vượng – Việt Trì

Description

Chú Vượng – Việt Trì

CĐT : Chú Vượng

Địa chỉ : Việt Trì – Phú Thọ

Diện tích : 540m2

Thời gian : 2014

 

  • Categories : penthose - Nhà ở cao cấp

THÔNG TIN DỰ ÁN

Chú Vượng – Việt Trì

CĐT : Chú Vượng

Địa chỉ : Việt Trì – Phú Thọ

Diện tích : 540m2

Thời gian : 2014

 

Dự án liên quan