Nhà anh Tuấn – Phố Huế – Hà Nội

Description

Loại công trình: Nhà phố

Địa điểm: Phố Huế – Hà Nội

Dịch vụ: Tư vấn thiết kế Nội thất

Tình trạng: Hoàn thành 2013

  • Categories : penthose - Nhà ở cao cấp

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án liên quan