Mandarin – Hoàng Minh Giám

Description

Mandarin – Hoàng Minh Giám :

CĐT : Nguyễn Minh Trang

Căn : 1102 – D2 – Mandarin Hoàng Minh Giám – HN

DT : 168m2

Thời gian thực hiện : 2018

 

 

  • Categories : penthose - Nhà ở cao cấp

THÔNG TIN DỰ ÁN

Mandarin – Hoàng Minh Giám :

CĐT : Nguyễn Minh Trang

Căn : 1102 – D2 – Mandarin Hoàng Minh Giám – HN

DT : 168m2

Thời gian thực hiện : 2018

 

Dự án liên quan