Anh Bình – Kim Mã – Hà Nội

Description

Loại công trình: Văn phòng làm việc

Địa điểm: Kim Mã – Hà Nội

  • Categories : Tòa nhà văn phòng cho thuê

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án liên quan