Anh Bình – Huỳnh Thúc Kháng – Hà Nội

Description

Diện tích 660m²

Loại công trình: Văn phòng làm việc

Địa điểm: Huỳnh Thúc Kháng – Hà Nội

Dịch vụ: Tư vấn thiết kế Kiến trúc

Tình trạng: Hoàn thành 2016

  • Categories : Tòa nhà văn phòng cho thuê

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án liên quan